Naručitelj:
Hrvatska uprava za ceste
Razdoblje:
Usluge:
  • Voditelj radova na objektima

AUTOCESTA ZAGREB – VARAŽDIN, DIONICA: SV. HELENA – BREZNIČKI HUM

Dva mosta preko rijeke „Lonje“ – raspona 100 m, dva mosta preko riječice „Glavinčice“ – raspona 30 m, dva mosta preko riječice „Nespeš“ – raspona 30 m. Pločasto plitko temeljenje, gornji ustroj – AB ploča betonirana na licu mjesta na lakoj cijevnoj skeli.