CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU, OPĆINA POLIČNIK
Naručitelj:
Općina Poličnik
Razdoblje:
rujan 2018. – studeni 2019.
Usluge:
  • Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu

CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU, OPĆINA POLIČNIK

Projekt CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU obuhvaća izgradnju i opremanje specijaliziranog poslovnog inkubatora za industrije koje kao sirovine koriste pčelinje proizvode

Namjena građevine je definirana preko 3 modula: proizvodni, edukativni i poduzetnički. Edukativni modul obuhvaća radione, praktikum, muzej, knjižnicu, multimedijalnu dvoranu i prostoriju za senzoriku. Start up uredi su u okviru poduzetničkog modula, dok je unutar proizvodnog modula - punionica meda s pratećim prostorijama i razvojna radionica - prerada voska i proizvodnja krema.