DRŽAVNA CESTA D8, DIONICA OREHOVICA – SVETI KUZAM, LOT 0, 1 I 2
Naručitelj:
Hrvatske ceste d.o.o.
Razdoblje:
veljača 2006.– travanj 2012.
Usluge:
  • Inženjer za planiranje
  • Inženjer gradilišta
  • Glavni inženjer projekta
  • Koordinator za ZNR II

DRŽAVNA CESTA D8, DIONICA OREHOVICA – SVETI KUZAM, LOT 0, 1 I 2

Dva vijadukta „Vežica“ – 660 m i dva vijadukta „Draga II“ – 220 m, 125 predgotvoljenih prednapetih nosača 90 tona mase i 30 m duljine svaki; dva pješačka nathodnika; čvor „Orehovica“; dva nadvožnjaka; radovi na trasi – iskop, nasip – 480.000 m3, zaštita pokosa iskopa – IBO sidra (5000 komada duljine 9 do 16 m), mlazni beton 20.000 m2, „at casing“ bušenje, samobušivi drenovi itd.; vodovodni radovi s čeličnim i DI cijevima promjera ϕ 150 mm do 700 mm – nova gradnja i relokacija postojećeg regionalnog vodovoda; fekalna kanalizacija – DI i HDPE cijevi promjera ϕ 150 to 400 mm, novi i relokacija postojećih, gravitacijskih i tlačnih cjevovoda; rekonstrukcija paralelnih lokalnih cesta pod prometom – 4 km; izvedba tunela ispod interregionalne željezničke pruge Rijeka – Budimpešta, izvedba pomoćne konstrukcije privremenog mosta za prijelaz pruge - 30 m raspon.