IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR I PETRČANE
Naručitelj:
Odvodnja d.o.o. Zadar
Razdoblje:
srpanj 2020. –
Usluge:
  • Upravljanje projektom

IZGRADNJA INTEGRALNOG SUSTAVA ODVODNJE AGLOMERACIJE ZADAR I PETRČANE

Projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane (naselja Zadar, Kožino, Petrčane i Crno) želi se postići razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja mora i voda te povećanje priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i pročišćavanja. Također, smanjenjima operativnog troška pročišćivača, dovoza septika cisternama, korištenja vode iz javne vodoopskrbe za 40 mil. litara i emitiranja CO2 uslijed stavljanja više od 5000 postojećih septičkih jama van upotrebe, ostvarit će se i pozitivni utjecaji na okoliš.