ZAGREB – RIJEKA, VIADUKTI „KATUŠIN“ I „STARA SUŠICA“
Naručitelj:
Koncesijsko društvo ARZ d.d.
Razdoblje:
rujan 1998. – siječanj 2001.
Usluge:
  • Tehnička podrška izvoditelju radova na izradi projekta i montaži skele, vođenju dokumentacije i na poslovima planiranja

ZAGREB – RIJEKA, VIADUKTI „KATUŠIN“ I „STARA SUŠICA“

Dva vijadukta „Katušin“ – ukupni raspon 220 m i jedan vijadukt „Stara Sušica“ raspona 340m. 60+55 predgotovljenih prednapetih nosača mase 90 i duljine 32.5 m svaki. Stupovi temeljeni na pilotima i plitko (namjestima gdje je čvrsta stijena temeljno tlo). Vijadukt „Stara Sušica“ – stupovi visine 40 m, nosači montirani lansirnom skelom.