IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRETOVARNIH STANICA
Naručitelj:
EKO d.o.o.
Razdoblje:
srpanj 2018. – listopad 2021.
Usluge:
  • Stručni nadzor

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRETOVARNIH STANICA

Navedeni projekt obuhvaća radove na izgradnji triju pretovarnih stanica:

  • Pretovarna stanica Biograd na Moru
  • Pretovarna stanica Dinjiška (grad Pag)
  • Pretovarna stanica Gračac

Realizacijom ovog projekta stvaraju se uvjeti za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja.

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta, osiguravaju se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s jedne strane i korisnika Eko d.o.o. s druge strane.