MOST “RJEČINA“, VIJADUKT “KATARINA” I TUNEL “KATARINA” NA ZAPADNOJ OBILAZNICI RIJEKE
Naručitelj:
Koncesijsko društvo ARZ d.d.
Razdoblje:
kolovoz 2008. – prosinac 2010.
Usluge:
  • Inženjer za planiranje
  • Inženjer gradilišta
  • Glavni inženjer projekta
  • Konzultant za slobodnu konzolnu gradnju
  • Koordinator za ZNR II

MOST “RJEČINA“, VIJADUKT “KATARINA” I TUNEL “KATARINA” NA ZAPADNOJ OBILAZNICI RIJEKE

Most “Rječina” – masivni AB okvirni most s kosim stupovima. Rasponi 50 + 108,5 + 50 m. Tehnologija gradnje – slobodna konzolna gradnja kosih stupova uz primjenu geotehničkih sidara, prvi raspon gornjeg ustroja se betonira na čeličnoj rešetki oslonjenoj na pomoćni stup, drugi raspon (srednji) se izvodi slobodnom konzolnom gradnjom uz primjenu Dywidag skele i sistema prednaprezanja. Vijadukt “Katarina” – gredni most s monolitnom pločom s 9 raspona od 18 m. Tunel “Katarina” – cestovni tunel iskopan novom austrijskom tunelskom metodom; primarna podgrada – mlazni beton armiran čeličnim vlaknima + čelični rešetkasti lukovi (remenate) + Swellex sidra i/ili IBO sidra. Pipe roof sistem primarne podgrade primijenjen je gdje je bilo potrebno. Sekundarna podgrada – Armirano betonska obloga betonirana u čeličnoj oplati duljine segmenta od 12 metara.