REGULACIJA VODOTOKA RIČINA U ZADRU (IV. FAZA)
Naručitelj:
Hrvatske vode
Razdoblje:
prosinac 2020. - rujan 2020.
Usluge:
  • Stručni nadzor

REGULACIJA VODOTOKA RIČINA U ZADRU (IV. FAZA)

Projektom regulacije vodotoka Ričine od mosta na Gaženičkoj cesti do uzvodnog mosta na državnoj cesti D8, ukupne duljine 3,1 km, predviđena je rekonstrukcija vodotoka izgradnjom obrambenih zidova na rubu inundacijskog područja te djelomičnim proširenjem korita na pojedinim dionicama.

Kapacitet korita povećava se sa 20 na 56 m3/s čime se omogućava prihvat znatno većih vodnih valova uslijed poplavnih događaja na Ričini, a time i podiže efikasnost obrane od poplava u slučajevima ekstremnih oborina.

Četvrta faza projekta obuhvaća izgradnju novog otvorenog kanala, odnosno regulacija korita vodotoka Ričina u dužini od 570 m te korita vodotoka Kvandova jaruga u duljini od 70 m.