REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC306 S ULICOM PUT BILIGA U ZADRU
Naručitelj:
HRVATSKE CESTE d.o.o.
Razdoblje:
ožujak 2022. – travanj 2023.
Usluge:
  • Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu

REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DRŽAVNE CESTE OZNAKE DC306 S ULICOM PUT BILIGA U ZADRU

Sredinom ožujka, Hrvatske ceste d.o.o. kao investitor projekta planiraju započeti radove na rekonstrukciji i izgradnji raskrižja državne ceste D306 s ulicom Put Biliga u Zadru, sukladno Sporazumu o reguliranju međusobnih odnosa na rekonstrukciji i izgradnji raskrižja ulica Put Biliga i Hrvatskog sabora između Hrvatskih cesta d.o.o. i Grada Zadra.

Križanje ulica Hrvatskog Sabora i Put Biliga je planirano kao klasično T križanje sa lijevim skretačima.

Površina zahvata iznosi cca. 9046 m². Uz zahvat imamo i površinu uklopa na postojeću ulicu Put Biliga od cca. 207 m².

Ulica Hrvatskog Sabora se rekonstruira u duljini od 342.00 m. Planirana prometnica će imati dva prometna traka ukupne širine 7.00 m. Pješački promet bit će osiguran nogostupima širine 2.00 m. (sjeveroistočna strana prometnice) i 2.75 m (jugozapadna strana prometnice). Ukupni poprečni profil prometnice iznosi minimalno 11.75 m. U području križanja dodan je lijevi skretač širine traka 3.5 m tako da u području križanja širina ukupnog poprečnog profila iznosi 15.25 m.

Privoz iz ulice Put Biliga se rekonstruira u duljini od 227.00 m. Planirana prometnica će imati tri prometna traka sa zelenim međupojasom i obostranim nogostupima. Prometni trak iz smjera Hrvatskog Sabora prema naselju Bili Brig širine je širine 4.00 m. Dva prometna traka koja vode prema ulici Hrvatskog Sabora su ukupne širine 6.50 m (3.25 m svaki). Između trakova privoza i traka za odvoz planiran je zeleni pojas širine 3.50 m. Uz odvoz sa sjeverne strane ulice planiran je nogostup minimalne širine 1.25 m dok sa južne strane privoza križanju je planiran nogostup minimalne širine 2.75 m. Ukupna širina poprečnog profila prometnice iznosi minimalno 18.05 m.

Prometni trak odvoza sa križanja zbog dvorišnih ulaza će maksimalno pratiti niveletu postojeće prometnice dok će se trakovi privoza denivelirati da bi se smanjio postojeći uzdužni nagib na samom križanju. Denivelacija će se vršiti u zelenom međupojasu. Na privozu desno je dana traka za ubrzanje u duljini od 80.00 m.