UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA I TERMINAL ZA RASUTI TERET U BAKRU
Naručitelj:
Lučka uprava Rijeka
Razdoblje:
ožujak 2020. –
Usluge:
  • Tehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta

UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE LUKE RIJEKA - BAZEN RIJEKA I TERMINAL ZA RASUTI TERET U BAKRU

Svrha ovog projekta je poboljšanje povezanosti cjelokupnog bazena Rijeka sa željezničkom mrežom u zaleđu te posredno prema europskim koridorima uklanjanjem postojeće dotrajale i operativno neprikladne željezničke infrastrukture.

Projekt je usmjeren na aktivnosti rekonstrukcije terminala za rasute terete Podbok u Bakarskom bazenu u riječkoj luci te na rekonstrukciju postojeće infrastrukture te stvaranje šireg operativnog područja uz obalu i pristaništa unutar Riječkog bazena.

Radovi se sufinanciraju sredstvima financijskog instrumenta za povezivanje Europe – CEF.