UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ – II. FAZA
Naručitelj:
Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije
Razdoblje:
kolovoz 2021. –
Usluge:
  • Stručni nadzor

UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ – II. FAZA

Projektom „Uređenje luke Omiš – II. faza izgradnje“ rekonstruirat će se i dograditi pomorska luka u Omišu. Lokacija zahvata II. faze proteže se od istočnog kraja Fošala prema jugoistoku uz DC8 do Puta Skalica. Planirano proširenje postojeće luke sastoji se od kopnenog dijela i morskog akvatorija te će površina luke biti povećana na gotovo 10.000 m2. Ovaj  projekt je dio investicijskog ciklusa ulaganja u otočno povezivanje i obnovu malih primorskih luka od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

U ovoj fazi projekta predviđeno je nasipavanje terena do kote kamene posteljice državne ceste te uređenje terena s komunalnim opremanjem i hortikulturnim uređenjem prostora između nove linije obale i južne strane novog pločnika uz rekonstruiranu prometnicu. Istočno od postojećeg gata - staroga mula, prostor između nove linije obale i južne strane novog pločnika uz rekonstruiranu prometnicu, u cijeloj dužini od cca 350 metara, urediti će se i komunalno opremiti kao javna šetnica, Riva. Rubni pojas uređene obale, istočno od postojećeg mula predviđen je kao dio luke Omiš za povremeni - ljetni vez. Građevina se u morskom dijelu sastoji od dograđenih dijelova, kao što su nova obalna linija A, obalna linija B, produženje postojećeg gata (obalna linija C) i obalne linije D. Tlocrtna površina ovako novonastale građevine u morskom dijelu iznosi 7435 m2.

Projekt „Uređenje luke otvorene za javni promet – 2. faza“ KK.07.4.1.04.0016. je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.