UREĐENJE SERVISNOG PLATOA U MARINI KREMIK
Naručitelj:
Marina Kremik d.o.o.
Razdoblje:
siječanj 2023. -
Usluge:
  • Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu
  • Upravljanje projektom

UREĐENJE SERVISNOG PLATOA U MARINI KREMIK

Projektom je predviđeno podizanje postojeće betonske dotrajale podloge, uklanjanje svih dotrajalih elemenata oborinske odvodnje, kao i oštećenih energetskih kanala te uklanjanje postojeće ograde koja omeđuje Marinu Kremik. Planira se izvedba kompletno novog sustava oborinske odvodnje sa svim pripadajućim šahtovima te dobavom i postavom novog separatora s pripadajućim upojnim bunarom. Sa sistemom linijskih rešetki te pripadajuće instalacije voda sa prališta odvodi se četverokomorni postojeći taložnik te do mjesta gdje se vrši finalno separiranje i puštanje pročišćene vode u okoliš.

Projektom je predviđena i izvedba ogradnog zida s pripadajućim temeljima i ogradom na jugozapadnoj strani platoa, dok se na sjeveroistočnoj strani izvodi potporni zid. Zahvat uključuje i radove na elektroinstalacijama i instalacijama javne rasvjete, kao i opremanje platoa opskrbnim ormarićima.