Sustav upravljanja prema ISO normama

Krajem lipnja 2021. godine u našem je Društvu proveden certifikacijski audit te je uspješno implementiran sustav kvalitete u skladu s normom kvalitete ISO 9001:2015, sustav upravljanja okoliša u skladu s normom ISO 14001:2015 te sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja prema normi ISO 45001:2018.

Politika društva

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnošću na radu Društva temelji se na usmjerenosti prema svim našim Naručiteljima pružanjem usluga baziranih na dugogodišnjem provjerenom iskustvu uz primjenu najboljih praksi i stručnog znanja u potpunoj sukladnosti s relevantnim zakonodavstvom i zahtjevima Naručitelja.

Jačanje naše konkurentnosti, a time i konkurentnosti naših Naručitelja postižemo:

 1. Primjenom Integriranog sustava upravljanja prema zahtjevima normi HRN EN ISO 9001:2015, HRN EN ISO 14001:2015, HRN EN ISO 45001:2018 uzimajući u obzir rizike na poslovanje, okoliš i zdravlje i zaštitu na radu.
 2. Dosljednim poštivanjem zakonske regulative i ostalih obvezujućih zahtjeva u našem poslovanju uz smanjenje utroška prirodnih resursa te osiguravanjem zdravog i sigurnog radnog okruženja.
 3. Ciljevima Društva postavljenim prema:

  • Prepoznatljivosti Društva kod Naručitelja i šire zajednice vezanu uz najviše standarde kvalitete usluga,
  • Poboljšanoj komunikaciji i unaprjeđenju poslovnih odnosa sa zainteresiranim stranama: zaposlenicima, Naručiteljima, dobavljačima i zajednicom u kojoj djelujemo,
  • Zadovoljstvu naših djelatnika,
  • Stalnim stručnim usavršavanjem te održavanjem izvrsnosti svih djelatnika,
  • Pribavljanjem najsuvremenijih informatičkih resursa, opreme i infrastrukture za sigurno i ugodno okruženje za rad,
  • Prepoznavanjem i ublažavanjem rizika po sigurnosti radnog okoliša i zdravlje bez povreda na radu ili profesionalnih oboljenja,
  • Trajnom poboljšanju procesa upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu,
  • Odgovornom gospodarenju prirodnim resursima i brigom o okolišu.

 4. Provođenjem planiranog, dokumentiranog, nadziranog i financijski opravdanog sustava usmjerenog na ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.