AGLOMERACIJA OPUZEN - DIO UZ KANAL MALA NERETVA
Naručitelj:
Odvodnja Opuzen d.o.o. Opuzen
Razdoblje:
srpanj 2020. –
Usluge:
  • Vođenje projekta gradnje

AGLOMERACIJA OPUZEN - DIO UZ KANAL MALA NERETVA

Ciljevi ovog projekta su smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj, doprinos socijalnoj stabilnosti izgradnjom infrastrukture, poboljšana odvodnja otpadnih voda na području aglomeracije Opuzen te poboljšana vodoopskrba na području aglomeracije Opuzen.

Radovi se sastoje od izrade dijela kanalizacijskog sustav odvodnje otpadnih voda uz Malu Neretvu i vodotok Crepinu, u ulici bana Josipa Jelačića, Zrinsko-Frankopanskoj ulici, i ulici Strimen te naselju Podgradina i Vlaka, spoja na veće izgrađeni kanalizacijski sustav kod raskrižja za poslovnu zonu u Opuzenu, izgradnje vodoopskrbne mreža, prespajanja postojećih vodovodnih priključaka na mrežu, te izgradnje 6 novih crpnih stanica kapaciteta do 15 l/s i max. visine dizanja do 15,5 m.