AUTOCESTA ZAGREB – RIJEKA, VIJADUKT „DREŽNIK“
Naručitelj:
Koncesijsko društvo ARZ d.d.
Razdoblje:
rujan 1998. – siječanj 2001.
Usluge:
  • Tehnička podrška izvoditelju radova na izradi projekta i montaži skele, vođenju dokumentacije i na poslovima planiranja

AUTOCESTA ZAGREB – RIJEKA, VIJADUKT „DREŽNIK“

Dva vijadukta „Drežnik“ ukupnog raspona 2.5 km. Rasponi su bili 32.5 m, osim glavnog raspona preko rijeke „Kupe“ koji je bio 70 m. Temeljenje vijadukta je izvedeno na bušenim pilotima duljine 25 – 30 m, 450 komada promjera ϕ 120 cm. Izvedeni su širokopojasni pregotovljeni i prednapeti nosači – 616 komada, djelomično prednapeti. Dio nosača je izveden kombinacijom adhezionog i naknadnog napinjanja. Masa nosača je bila 90 tona, a duljina 32.5 m. Glavni raspon je premošten primjenom konzolnog predgotovljenog nosača (konzola 17 m na obje strane) koji je instaliran na vrhu stupa te privremeno stabiliziran visokovrijednim navojnim šipkama. Potom je postavljen centralni nosač, nakon čega je uslijedilo betoniranje spojeva na licu mjesta i kolničke ploče za monolitizaciju cijele konstrukcije. Uslijedilo je naknadno utezanje konstrukcije kabelima kontinuiteta za preuzimanje negativnih momenata savijanja iznad stupova.