AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, DIONICA JAKUŠEVEC – VELIKA GORICA JUG
Naručitelj:
Hrvatske autoceste d.o.o.
Razdoblje:
veljača 2006. – travanj 2012.
Usluge:
  • Inženjer za planiranje
  • Inženjer gradilišta
  • Glavni inženjer projekta
  • Koordinator za ZNR II

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK, DIONICA JAKUŠEVEC – VELIKA GORICA JUG

Viadukt „Kolareva“ – 168 m i radovi na glavnoj trasi (3.4 km) zajedno s ostalim pripadajućim radovima – propsutima, odvodnjom, iskopima, nasipima, posteljicom, tamponom, cementnom stabilizacijom, asfaltima, odbojnicima itd.