AUTOCESTA ZAGREB – SPLIT, DIONICA SV. ROK – ZADAR II
Naručitelj:
Hrvatske autoceste d.o.o.
Razdoblje:
ožujak 2002. – rujan 2003.
Usluge:
  • Inženjer za planiranje
  • Inženjer gradilišta
  • Glavni inženjer projekta
  • Koordinator za ZNR II

AUTOCESTA ZAGREB – SPLIT, DIONICA SV. ROK – ZADAR II

Dva vijadukta „Rovanjska“ 180 m, dva vijadukta „Crna Draga“ – 230 m, 180 predgotovljenih prednapetih nosača 90 tona mase i 30 m duljine svaki, most „Baštica“ – 90 m, 3 nadvožnjaka; radovi na trasi – 5 km autoceste, 870.000 m3 of iskopa u stijeni – miniranje, nasipi, tamponi, asfalterski radovi, terramesh zaštita pokosa nasipa zbog vrlo strmog terena, odvodnja, zaštita pokosa iskopa mrežama – pokosi visine i do 90 m.