CENTAR ZA KREATIVNE INDUSTRIJE
Naručitelj:
Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija
Razdoblje:
kolovoz 2019. – svibanj 2021.
Usluge:
  • Vođenje projekta gradnje

CENTAR ZA KREATIVNE INDUSTRIJE

Cilj projekta kojeg je provela Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija je izgradnja i opremanje specijaliziranog poduzetničkog inkubatora za kreativnu industriju s težištem na audiovizualnu industriju. Predviđena je zgrada katnosti podrum, prizemlje i 4 kata.

Realizacijom projekta doprinosi se jačanju konkurentnosti navedenog sektora gospodarstva i povećanju zaposlenosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.