INDUSTRIJSKO ČVORIŠTE U DOHI, QATAR
Naručitelj:
Ministarstvo javnih radova, Uprava za ceste, Katar
Razdoblje:
kolovoz 2006. – kolovoz 2008.
Usluge:
  • Glavni inženjer projekta kod izvoditelja
  • Voditelj gradnje
  • Voditelj odjela tehničke pripreme
  • Voditelj odjela za ZNR i zaštitu okoliša
  • Voditelj odjela za osiguranje i kontrolu kvalitete

INDUSTRIJSKO ČVORIŠTE U DOHI, QATAR

Radovi na objektima – Industrijski vijadukt – naknadno napeti rasponski sklop sandučastog poprečnog presjeka betoniran na licu mjesta ukupnog raspona 550 m; dvostruki mostovi Salwa Road sličnog presjeka i betoniran na licu mjesta, ukupnog raspona 2 x 250 m; dva mosta u kružnom toku – naknadno napeta puna AB ploča; podvožnjak duljine 670 m. Temeljenje objekata je plitko, osim na upornjacima koji se temelje na bušenim pilotima. Ukupna količina betona je oko 100.000 m3.

Infrastrukturni radovi – mikro tunel unutarnjeg promjera 3.0 m za sustav oborinske odvodnje ukupne duljine 9600 m, premještanje postojeće i izgradnja nove vodovodne mreže s cijevima DI ϕ 400 – 700 mm ukupne duljine 23 km, premještanje postojeće TSE (treated sewage effluent) i mreže fekalne kanalizacije ukupne duljine 10 km, izgradnja nove mreže TSE i gravitacijske i tlačne fekalne kanalizacije ukupne duljine 12 km od HDPE i DI cijevi promjera ϕ 200 – 400mm, izgradnja novog sustava mreže oborinske odvodnje ukupne duljine 24 km od GRP cijevi (glass reinforced plastic) i VC (vitrified clay) cijevi promjera ϕ 300 – 700 mm, elektro radovi (do 66 kV), telekomunikacijski radovi, Intelligent Traffic System – dinamička prometna signalizacija.

Radovi na trasi – iskop u stijeni (260.000 m3), nasipi 200.000 m3, drobljenje i separacija materijala, tampon, cementna stabilizacija, asfalterski radovi (350.000 tona), zidovi s armiranim tlom (RSW), uređenje okoliša, zaštita od buke, izgradnja obilaznih cesta u duljini 27 km prije početka glavnih radova. Radovi su izvođeni pod teškim prometom.