IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA U METKOVIĆU
Naručitelj:
Grad Metković
Razdoblje:
lipanj 2021. – listopad 2022.
Usluge:
  • Tehnička pomoć upravljanja projektom

IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADA U METKOVIĆU

Izgradnjom sortirnice u Gradu Metkoviću osigurat će se infrastruktura potrebna za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i time povećati kvaliteta i vrijednost sirovina (papira, plastike, stakla i meta/a) iz prethodno odvojeno prikupljenog otpada. lzgradnja sortirnice jedan je od preduvjeta za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, te će se provedbom ovog projekta izravna pridonijeti povećanju stope recikliranja odvojeno prikupljenog otpada i dugoročno pozitivno utjecati no zaštitu okoliša kroz smanjenje količine otpada koja će se odlagati na odlagališta, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

U ovoj fazi projekta predviđena je izgradnja i opremanje objekta za prihvat odvojeno prikupljenih komponenti komunalnog otpada sa svom potrebnom infrastrukturom, unutar obuhvata zahvata odlagališta otpada „Dubravica“. Objekt je površine oko 500 m2, tlocrtnih dimenzija 25x20 m.

Projekt „lzgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Metkoviću“ je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.