IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE U STAMBENOJ ZONI GRABI OPĆINE POLIČNIK I IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U NASELJU ZEMUNIK DONJI – PODSUSTAV ZAPAD 1
Naručitelj:
ZEMUNIK ODVODNJA d.o.o.
Razdoblje:
prosinac 2022. -
Usluge:
  • Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu

IZGRADNJA SUSTAVA SANITARNE ODVODNJE U STAMBENOJ ZONI GRABI OPĆINE POLIČNIK I IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA U NASELJU ZEMUNIK DONJI – PODSUSTAV ZAPAD 1

Predmet projekta su građevinski radovi na izgradnji sustava sanitarne odvodnje u stambenoj zoni Grabi Poličnik i radovi na kanalizacijskom sustavu u naselju Zemunik Donji.

Radovi se sastoje od dvije grupe:

Grupa 1. Izgradnja sustava sanitarne odvodnje u stambenoj zoni Grabi Općine Poličnik

Grupa 2. Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Zemunik Donji – podsustav Zapad 1

Ovim projektom predviđena je izgradnja ukupno 5,06 km mreže javne odvodnje od čega u Poličniku 1,88 km u stambenoj zoni Grabi naselja Poličnik (1,70 km razdjelnog cjevovoda sanitarne odvodnje i 0,18 km spojnog cjevovoda) i u Zemuniku 3,18 km u naselju Zemunik Donji (2,09 km fekalnih gravitacijskih kolektora te crpna stanica Smrdelj s 1,09 km tlačnog cjevovoda). Na području izgradnje kanalizacijskog sustava postoji već izgrađeni vodoopskrbni sustav koji bi zbog starosti i blizine projektiranih fekalnih kolektora tijekom izgradnje mogao biti oštećen pa je zbog toga predviđena sanacija vodovodnih cijevi na svim kritičnim mjestima ukupne duljine 479.89 m.

Ukupna vrijednost ugovora za obje grupe iznosi 2,3 milijuna EUR. Projekt je dobio sredstva kroz provedbu Programa vodnog gospodarstva u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).