IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE TKON, OTOK PAŠMAN
Naručitelj:
Županijska lučka uprava Zadar
Razdoblje:
ožujak 2019. – prosinac 2021.
Usluge:
  • Vođenje projekta i upravljanje EU projektom

IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE TKON, OTOK PAŠMAN

Projektom je predviđena izgradnja trajektnog pristaništa - luke otvorene za javni promet uz mogućnost prihvata trajekata dužine do 50 m.

Luka se sastoji od 2 gata s 2 veza, ukrcajno-iskrcajnog prostora i ukrcajnog čekališta. Gat je širine 6 m, dužine 54 m. Dubina uz gat je 4 m. Uz gatove se izvode i plato pristaništa i športske lučice kao asfaltirana površina koja omogućuje ukrcaj i iskrcaj vozila. Cirkulacija mora između vanjskog i unutarnjeg akvatorija je osigurana preko podmorskog propusta koji se nalazi u korijenu platoa pristaništa. U luci je previđen i asfaltirani plato ukrcajnog čekališta te javno parkiralište. Također je predviđeno izvođenje kupališta te šetnica.

Ovaj projekt Županijske lučke uprave Zadar je prvi od 28 projekata koji je financiran bespovratnim sredstvima EU u okviru Poziva za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalno linijskog pomorskog prometa.