POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA
Naručitelj:
Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
Razdoblje:
kolovoz 2021. –
Usluge:
  • Upravljanje projektom

POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KOPRIVNICA

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ obuhvaća ulaganja u sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Koprivničko-križevačke županije, odnosno na području Grada Koprivnice te općina Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Rasinja, Drnje i Hlebine. Ovo je najveći europski infrastrukturni projekt u povijest Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije.

Projekt se sastoji od izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje, dogradnje i rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe te tehnoloških zahvata na UPOV-u.

Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta financiraju se 69,21% iz bespovratnih sredstava EU-a, a preostalih 30,79% sufinancirat se nacionalnim sredstvima.

Svrha Projekta je povećanje priključenosti na sustav odvodnje, povećanje stupnjeva pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima, kao i povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe te povećanje pokrivenosti područja uslugama odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Koprivnica.