POSLOVNA ZONA CRNO – 1. FAZA – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Naručitelj:
Grad Zadar
Razdoblje:
siječanj 2022. – studeni 2022.
Usluge:
  • Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu

POSLOVNA ZONA CRNO – 1. FAZA – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Ovim projektom započet će se s prvom fazom izgradnje komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno, što predstavlja prvi korak u realizaciji jednog od najznačajnijih gospodarskih strateških projekata Grada Zadra, koji ima za cilj potpunu gospodarsku afirmaciju UP Zadra i Zadarske županije.

Projekt obuhvaća izvođenje faze A1 - etape E1, ukupne površine 41.521.21 m2, a čijom izgradnjom će se aktivirat 5 "kazeta" zone ukupne površine 243.824,36 m2, odnosno bit će namijenjena potencijalnim investitorima koji žele pokrenuti svoje poslovanje u zoni.

Cilj je učiniti Poduzetničku zonu Crno prepoznatljivom u regiji i atraktivnom domaćim i stranim investitorima, što će u konačnici rezultirati razvojem novih tehnologija i proizvoda, koncentracijom specijaliziranih znanja i vještina, povećanjem konkurentnosti i izvoza, smanjenjem nezaposlenosti i dinamičnim gospodarskim rastom UP Zadra.

Projekt je sufinanciran u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“.