REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SJEVERNOG LUKOBRANA - RIBARSKI DIO LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA - 1. FAZA
Naručitelj:
Lučka uprava Novalja
Razdoblje:
listopad 2022. - prosinac 2023.
Usluge:
  • Vođenje projekta gradnje

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SJEVERNOG LUKOBRANA - RIBARSKI DIO LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U GRADU NOVALJA - 1. FAZA

S krajem listopada 2022. godine započelo je pružanje usluge voditelja projekta Rekonstrukcije i dogradnje sjevernog lukobrana-ribarskog dijela luke otvorene za javni promet u Gradu Novalja. Projektom se planira potpuna rekonstrukcija sjevernog lukobrana ukupne dužine 279,59 m te produženje istoga za cca 78 m, na način da će se na vanjskoj strani obnoviti zaštitni kamenomet veličinom kamenih blokova primjerenih uvjetima na lokaciji, dok će se na unutarnjoj strani obaviti temeljna rekonstrukcija obalnih zidova razgradnjom postojećih te dogradnjom na novom dijelu lukobrana. Širina lukobrana u konačnosti od 20,90m će omogućiti širinu šetnice uz priveznu obalu te prometnice sa parkiralištem od 12,00 kao i zaštitni kamenomet na vanjskoj strani parapetnog zida. Krajnji cilj ovog projekta su stalni i sigurni vezovi za ribarske brodove i brodice, sigurno zaklonište za ribare, kao i povećanje dužine operativne obale što omogućava povećanje kapaciteta luke i daljnji razvoj ribarstva za grad Novalju.

Projekt ukupne vrijednosti 35.362.342,24 kn sufinanciran je sredstvima iz EU (75%) uz doprinos RH (25%) u preostalom iznosu.