RADOVI NA SUSTAVU ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA, TE UREĐAJU ZA PROČIŠĆIVANJE OTPADNIH VODA
Naručitelj:
Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac d.o.o.
Razdoblje:
siječanj 2024. -
Usluge:
  • Upravljanje projektom

RADOVI NA SUSTAVU ODVODNJE - GRAVITACIJSKI KOLEKTORI I CRPNE STANICE "BOŽAVA" I "BOŽAVČICA" SA PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODIMA, TE UREĐAJU ZA PROČIŠĆIVANJE OTPADNIH VODA

Predmet projekta su građevinski radovi na izgradnji sustava odvodnje - gravitacijski kolektori i crpne stanice "Božava" i "Božavčica" sa pripadajućim tlačnim cjevovodima, te uređaj za pročišćivanje otpadnih voda (UPOV).

Radovi se sastoje od dvije grupe:

1. Nabava i ugradnja uređaja za pročišćivanje otpadnih voda (UPOV)

2. Nabava i ugradnja gravitacijskog kolektora i crpne stanice "Božava" i "Božavčica" sa pripadajućim tlačnim cjevovodima

Ukupna vrijednost projekta je 3.441.057,20 EUR bez PDV-a, ukupni prihvatljivi troškovi iznose 2.752.845,76 EUR bez PDV-a. Dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.202.276,61 EUR bez PDV-a iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Cilj projekta je izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te podmorskog ispusta povećati kvalitetu života na području naselja Božava. Ciljana skupina projekta su stanovnici naselja Božava koji će nakon provedbe projekta imati mogućnost priključka na novi sustav javne odvodnje.