REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA AUTOCESTE A3; DIONICA ZAGREB - LIPOVAC; PODDIONICA IVANJA REKA – RUGVICA
Naručitelj:
Unieco Soc. Coop. podružnica Zagreb
Razdoblje:
listopad 2013. – rujan 2016.
Usluge:
  • Glavni inženjer gradilišta
  • Inženjer gradilišta

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA AUTOCESTE A3; DIONICA ZAGREB - LIPOVAC; PODDIONICA IVANJA REKA – RUGVICA

Rekonstrukcija i dogradnja čvora Ivanja Reka, uklanjanje starih i izgradnja novih naplatnih kućica, uklanjanje starih i izgradnja novih kolnika autoceste zajedno s paralelnim kolnicima s južne i sjeverne strane autoceste, izgradnja novog čvorišta "Otok Svibovski" s pripadajućim nadvožnjakom i rampama. izgradnja novog putnog prijelaza i nadvožnjaka "Hruščica", uklanjanje starog nadvožnjaka i putnog prijelaza "Hruščica". Svi radovi izvedeni su pod gustim prometom i uz privremenu prometnu regulaciju.