REKONSTRUKCIJA I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA GRADA BENKOVCA II. FAZA
Naručitelj:
Grad Benkovac
Razdoblje:
Ožujak, 2022. – Srpanj, 2023.
Usluge:
  • Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu

REKONSTRUKCIJA I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA GRADA BENKOVCA II. FAZA

Projekt Rekonstrukcije i sanacije nerazvrstanih cesta Grada Benkovca II. faza obuhvaća tri grupe radova u naselju Korlat:

1. Modernizacija / rekonstrukcija nerazvrstane ceste uz vjetroelektranu Korlat

2. Izgradnja nerazvrstane ceste od naselja Korlat do državne ceste DC 27

3. Izgradnja nerazvrstane ceste kroz naselje Korlat

Projektom je planirana izgradnja prometnice kroz mjesto Korlat, koja će zamijeniti postojeće poljske puteve i makadamske ceste te prometna veza Korlata s državnom cestom DC 27.

Radovi su započeli krajem ožujka 2022. godine s predviđenim trajanjem deset mjeseci, a projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Intervencijskog plana Grada Benkovca.