REKONSTRUKCIJA I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA U SKLOPU INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA BENKOVCA
Naručitelj:
Grad Benkovac
Razdoblje:
travanj 2020. – rujan 2021.
Usluge:
  • Stručni nadzor

REKONSTRUKCIJA I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA U SKLOPU INTERVENCIJSKOG PLANA GRADA BENKOVCA

Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta još je jedan u nizu projekta Grada Benkovca u sklopu Intervencijskog plana Grada Benkovca, a društvo je bilo uključeno sa svojim uslugama na sljedećim dijelovima projekta:

  • Grupu 1: cesta l63125 (Ulica Stjepana Radića, Ulica Don Mate Klarića, Ulica Knezova Šubića Bribirskih i dio Šetališta kneza Branimira)
  • Grupu 2: Ulica Kralja Dmitra Zvonimira
  • Grupu 4: Velebitska ulica

Cjelokupni projekt „Provedba Intervencijskog plana grada Benkovca” sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.