Naručitelj:
Projects and Plants w.l.l.
Razdoblje:
travanj 2012. – ožujak 2013.
Usluge:
  • Glavni inženjer projekta kod izvoditelja
  • Voditelj gradnje
  • Voditelj odjela tehničke pripreme
  • Voditelj odjela za ZNR i zaštitu okoliša
  • Voditelj odjela za osiguranje i kontrolu kvalitete

TOYOTA SPREMIŠTE ZA AUTOMOBILE

Izgradnja pumpne stanice za vatrogasce i muljnog separatora.