ZAGREB – SISAK, DIONICA JAKUŠEVEC – VELIKA GORICA JUG I VELIKA GORICA – BUŠEVEC
Naručitelj:
Hrvatske autoceste d.o.o.
Razdoblje:
veljača 2010. – travanj 2012.
Usluge:
  • Inženjer za planiranje
  • Inženjer gradilišta
  • Glavni inženjer projekta
  • Koordinator za ZNR II

ZAGREB – SISAK, DIONICA JAKUŠEVEC – VELIKA GORICA JUG I VELIKA GORICA – BUŠEVEC

Glavna trasa duljine 20 km sa svim pripadajućim radovima, cijevni i pločasti propusti, zemljani radovi, odvodnja itd. Objekti: vijadukt „Željeznička“, ukupnog raspona 550 m, koji premošćuje međunarodnu željezničku višekolosječnu prugu Zagreb – Sisak.