O nama

Mi smo skupina ovlaštenih inženjera, voditelja projekata i tehničara iz Hrvatske i susjednih država s iskustvom u građevinskom poslu od više od 20 godina u Europi i pet godina na Bliskom Istoku. U našem smo radnom vijeku vodili brojne projekte u svim njegovim fazama, od faze studije izvodljivosti do faze preuzimanja od strane naručitelja, u ulozi izvođača radova,  nadzornih inženjera, projektanata i Investitora.

U prošlosti smo bili dijelom raznih građevinskih i projektantskih tvrtki i igrali značajnu ulogu u njihovom razvoju te, u isto vrijeme, razvijali vlastito iskustvo.

Prepoznavši vrijeme ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju kao prelomni trenutak i novi izazov, donijeli smo odluku da osnujemo vlastitu tvrtku s općom idejom ponude naše stručnosti širokom rasponu klijenata koji žele uspješno dovršiti svoj infrastrukturni ili bilo koji drugi građevinski projekt sa što manje problema, zastoja u administraciji, organizacijskih poteškoća i sl. te unutar predviđenog vremenskog okvira i unutar proračuna.

Vizija

Civil Engineering Consultancy d.o.o. će u idućem razdoblju nastaviti s jačanjem svoje pozicije na tržištu kroz rast i razvoj društva te učinkovitim upravljanjem ljudskim resursima u cilju osiguranja kvalitetnog pružanja usluga tehničkog savjetovanja.

Misija

Misija društva Civil Engineering Consultancy d.o.o. je u idućih 10 godina postati lider u pružanju savjetodavnih usluga u građevinarstvu. Nastaviti sa zapošljavanjem visokoobrazovanog inženjerskog kadra te ojačati svoju prisutnost na infrastrukturnim projektima i građevinama javne i društvene namjene kako bi društveno odgovornim poslovanjem svojim klijentima pružili sigurnost i povjerenje u poslove stručnog nadzora gradnje i  upravljanja projektom gradnje.

Politika društva

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnošću na radu Društva temelji se na usmjerenosti prema svim našim Naručiteljima pružanjem usluga baziranih na dugogodišnjem provjerenom iskustvu uz primjenu najboljih praksi i stručnog znanja u potpunoj sukladnosti s relevantnim zakonodavstvom i zahtjevima Naručitelja.

Jačanje naše konkurentnosti, a time i konkurentnosti naših Naručitelja postižemo:

 1. Primjenom Integriranog sustava upravljanja prema zahtjevima normi HRN EN ISO 9001:2015, HRN EN ISO 14001:2015, HRN EN ISO 45001:2018 uzimajući u obzir rizike na poslovanje, okoliš i zdravlje i zaštitu na radu.
 2. Dosljednim poštivanjem zakonske regulative i ostalih obvezujućih zahtjeva u našem poslovanju uz smanjenje utroška prirodnih resursa te osiguravanjem zdravog i sigurnog radnog okruženja.
 3. Ciljevima Društva postavljenim prema:
  • Prepoznatljivosti Društva kod Naručitelja i šire zajednice vezanu uz najviše standarde kvalitete usluga,
  • Poboljšanoj komunikaciji i unaprjeđenju poslovnih odnosa sa zainteresiranim stranama: zaposlenicima, Naručiteljima, dobavljačima i zajednicom u kojoj djelujemo,
  • Zadovoljstvu naših djelatnika,
  • Stalnim stručnim usavršavanjem te održavanjem izvrsnosti svih djelatnika,
  • Pribavljanjem najsuvremenijih informatičkih resursa, opreme i infrastrukture za sigurno i ugodno okruženje za rad,
  • Prepoznavanjem i ublažavanjem rizika po sigurnosti radnog okoliša i zdravlje bez povreda na radu ili profesionalnih oboljenja,
  • Odgovornom gospodarenju prirodnim resursima i brigom o okolišu.
 4. Provođenjem planiranog, dokumentiranog, nadziranog i financijski opravdanog sustava usmjerenog na ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.

Certifikati