Stručni nadzor

Stručni nadzor obuhvaća aktivno praćenje građenja u svim fazama projekta i njegovu usklađenost s građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke s ciljem uspješne izvedbe projekta. Naši stručni nadzorni inženjeri pobrinuti će se da je projekt izveden u skladu sa zadanim tehničkim, vremenskim, zakonskim i financijskim determinantama.