AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR I SPLIT-SOLIN
Naručitelj:
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
Razdoblje:
listopad 2022. -
Usluge:
  • Upravljanje projektom

AGLOMERACIJA KAŠTELA-TROGIR I SPLIT-SOLIN

Projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupne je vrijednosti 152,8 milijuna EUR, sa 106,6 milijuna EUR sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin ukupne je vrijednosti 237,8 milijuna EUR, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188,3 milijuna EUR, 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a preostalih 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.