AUTOCESTA ZAGREB – RIJEKA, DIONICA VRBOVSKO – BOSILJEVO
Naručitelj:
Koncesijsko društvo ARZ d.d.
Razdoblje:
listopad 2005. – kolovoz 2006.
Usluge:
  • Inženjer za planiranje
  • Inženjer gradilišta
  • Glavni inženjer projekta
  • Koordinator za ZNR II

AUTOCESTA ZAGREB – RIJEKA, DIONICA VRBOVSKO – BOSILJEVO

Viadukt „Osojnik“ – 320 m i radovi na glavnoj trasi (5 km) zajedno s ostalim pripadajućim radovima – propustima, odvodnjom, iskopima, nasipima, posteljicom, tamponom, cementnom stabilizacijom, asfaltima, odbojnicima.