AUTOCESTA ZAGREB – SPLIT, MOST “MASLENICA”
Naručitelj:
Hrvatska uprava za ceste
Razdoblje:
veljača 1996. – ožujak 1997.
Usluge:
  • Voditelj dijela radova na mostu i voditelj radova na pogonu za izradu pregotovljenih elemenata

AUTOCESTA ZAGREB – SPLIT, MOST “MASLENICA”

Most “Maslenica” – ukupnog raspona 370 m, raspona luka 200 m, strelice luka 60 metara, visine nivelete iznad razine mora 90 metara. Izgradnja luka je provedena slobodnom konzolnom gradnjom uz primjenu „stay“ kabela u tri razine koji s jedne strane pridržavaju luk, a s druge se sidre preko transfer greda i geotehničkih sidara u stjenovito tlo; prva sidrena pozicija – sredina stupa; druga sidrena pozicija – vrh stupa; treća sidrena pozicija – vrh privremenog čeličnog pilona na visini 22 m iznad nivelete mosta. Primijenjen je BBR sistem prednaprezanja za geotehnička sidra i za „stay“ kabele. Luk je sastavljen od 46 segmenata duljine 5.0 m svaki, koji su betonirani na specijalno izvedenoj samopomičnoj skeli slobodnom konzolnom gradnjom. 47-i segment je izveden nakon dovršenja obje lučne polovice (2 x 23 segmenta) i po dovršenom izravnanju obje polovica luka na mjestu spoja. Geotehnička sidra su izvedena 27 do 30 metara duboko sa sidrišnom zonom od 16 m. Najviši stup je visok 70 metara. Stupovi (kao i luk) su izvedeni sandučastog poprečnog presjela s naglavnicom stupa na vrhu stupa duljine 16 metara. Ukupni broj od 90 nosača predgotovljenih nosača je izveden i montiran primjenom lansirne rešetke.