AUTOCESTA ZAGREB – VARAŽDIN, DIONICA: VARAŽDIN - ČAKOVEC
Naručitelj:
Hrvatska uprava za ceste
Razdoblje:
Usluge:
  • Voditelj radova na objektima

AUTOCESTA ZAGREB – VARAŽDIN, DIONICA: VARAŽDIN - ČAKOVEC

Dva mosta preko rijeke „Drava I“ – ukupnog raspona 550 m, s 55 kom predgotovljenih i prednapetih nosača, temeljenih na 2 x 44 bušena pilota duljine 30 m i promjera ϕ 120 cm. Radovi su izvođeni unutar riječnog toka; Dva mosta „Kanal Plitvica“ – raspona 30 m, plitko temeljenje 6 metara ispod razine podzemne vode uz stalno pumpanje jakim muljnim pumpama, te uz izvedbu privremenog obilaznog cjevovoda u svrhu preusmjeravanja vodotoka u kišnoj sezoni. Gornji ustroj je bila puna kolnička ploča betonirana na lakoj cijevnoj skeli; nadvožnjak „Zamlaka“ – ukupnog raspona 160 m, plitko temeljenje, predgotovljene naglavnice stupova i nosači – 36 komada.