ČVOR PLOČE – GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE
Naručitelj:
Georad d.o.o.
Razdoblje:
Usluge:
  • Glavni inženjer projekta

ČVOR PLOČE – GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE

Zemljani radovi (iskop stijene, miniranje, prijevoz, nasipi), tampon, zaštita pokosa, odvodnja.