DRŽAVNA CESTA D8, DIONICA SV. KUZAM – KRIŽIŠĆE, LOT 4
Naručitelj:
Hrvatske ceste d.o.o.
Razdoblje:
veljača 2010. – travanj 2012.
Usluge:
  • Glavni inženjer projekta

DRŽAVNA CESTA D8, DIONICA SV. KUZAM – KRIŽIŠĆE, LOT 4

Radovi na glavnoj trasi zajedno s pripadajućim objektima na trasi; vijadukti „Sveta Trojica“ – 900 m i “Križišće” – 470m.