IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ ZONI PRIDRAGA 1
Naručitelj:
Općina Novigrad
Razdoblje:
ožujak 2021. – kolovoz 2022.
Usluge:
  • Stručni nadzor

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U POSLOVNOJ ZONI PRIDRAGA 1

Pridraga 1 nova je poslovna zona udaljena 30 km od Zadra, uz državnu cestu D502 u naselju Pridraga te 8 kilometara od čvora autoceste Zadar 2, što joj omogućava vrlo povoljan položaj. Iako je njezina namjena prvenstveno gospodarsko-proizvodnog karaktera, moguća je i uporaba za druge sadržaje poput uslužnih, trgovačkih te komunalnih djelatnosti. U zoni će biti omogućeno formiranje manjih parcela prema stvarnim potrebama koje će biti u potpunosti infrastrukturno opremljene: prometnice, javna rasvjeta, elektronička komunikacijska infrastruktura, voda, sanitarna odvodnja te električna energija.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije - Europski fond za regionalni razvoj -kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014-2020, natječaj „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“.