IZGRADNJA MOSTA KOPNO – PELJEŠAC S PRISTUPNIM CESTAMA
Naručitelj:
China Road and Bridge Corporation, Glavna podružnica Zagreb
Razdoblje:
srpanj 2018. - srpanj 2022.
Usluge:
  • Voditelj projekta i glavni inženjer gradilišta
  • Pomoćnik glavnog inženjera gradilišta
  • Stručnjak za zdravlje, sigurnost i zaštitu okoliša
  • Stručnjak za ugovorne odnose
  • Inženjer za planiranje
  • Stručnjak za osiguranje i kontrolu kvalitete

IZGRADNJA MOSTA KOPNO – PELJEŠAC S PRISTUPNIM CESTAMA

Most Kopno-Pelješac s pristupnim cestama gradi se između Komarne na kopnenoj strani i Brijeste na poluotoku Pelješcu te prelazi preko morskog tjesnaca širine oko 2140 m. Duljina mosta od osi do osi upornjaka iznosi 2404 m, dok ukupna duljina mosta s upornjacima iznosi 2440 m. Na najvećem dijelu širine kanala dubina mora iznosi oko 27 m. Prometnu plohu na mostu čine dva kolnika od kojih svaki obuhvaća voznu traku širine 3.5 m, zaustavnu traku širine 2.5 m i dvije rubne trake po 0.50 m.

Most se oslanja na ukupno 12 stupova od koji se 10 nalazi u moru. Konstrukcijski je koncipiran kao hibridna konstrukcija. Središnji sustav je ovješeni most sa 6 niskih pilona i 5 središnjih raspona po 285 m tako da je postignuta potpuna simetrija mosta u prostoru. Rasponski sklop je pridržan kosim zategama u jednoj ravnini. Rasponska konstrukcija je čelična, sandučasta, širine 22.50 m.

Izgradnjom mosta uspostavlja se čvrsta cestovna veza između svih dijelova hrvatskog teritorija što će bitno doprinijeti razvitku Dubrovnika, poluotoka Pelješca i Dubrovačko-neretvanske županije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.