MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE U RH – METMONIC
Naručitelj:
Državni hidrometeorološki zavod
Razdoblje:
veljača 2021. –
Usluge:
  • Vođenje projekta gradnje

MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE U RH – METMONIC

Svrha projekta METMONIC je uspostava suvremenog i kvalitetnog sustava automatskih prizemnih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i daljinskih sustava mjerenja atmosfere, uključivši sustav meteoroloških radara, na ukupno 450 postaja, kako bi se osigurao sljediv, reprezentativan, visokokvalitetan, pouzdan i pravovremen podatak o stanju atmosfere i mora na čitavom području Republike Hrvatske.

Na ovom projektu pružamo usluge voditelja projekta za 102 lokacije u 3.području te radove na RC Istra (Goli kod Labina) koji uključuju uređenje pristupa RC Istra, krčenje zemljišta u okolici RC Istra, građevinsko-obrtničke i elektro-instalaterske radove, izgradnju te tehničku i protupožarnu zaštitu.

Naše sudjelovanje uključuje isti zadatak na 4. području koje obuhvaća 106 lokacija te radove na RC Sjeverna Dalmacija (Debeljak) i RC Južna Dalmacija (Uljenje na Pelješcu).

Projekt je financiran sredstvima iz Europskog fonda Fonda za zaštitu okoliša za regionalni razvoj i energetsku učinkovitost.