PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE BELI MANASTIR
Naručitelj:
Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir
Razdoblje:
travanj 2021. –
Usluge:
  • Upravljanje projektom
  • Tehnička pomoć upravljanja projektom

PROJEKT POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE BELI MANASTIR

Izgradnja javne odvodnje na području Belog Manastira koja za cilj ima očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštitu vodnih i o vodi ovisnih ekosustava, obuhvaća:

  • izgradnju sustava javne odvodnje i to:
  • izgradnja 18.029 m gravitacijskih kolektora,
  • izgradnja 3.942 m tlačnih vodova,
  • izgradnja 12 novih crpnih stanica
  • izgradnja 850 priprema za kućne priključke,
  • nadogradnju postojećeg UPOV-a Beli Manastir kapaciteta 8.000 ES na 16.000 ES te nadogradnju s 2. na 3. stupanj pročišćavanja uključujući izgradnju solarne sušionice mulja.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.