REKONSTRUKCIJA ACI MARINE KORČULA
Naručitelj:
ACI Club d.d.
Razdoblje:
siječanj 2016. – lipanj 2016.
Usluge:
  • Vođenje projekta gradnje

REKONSTRUKCIJA ACI MARINE KORČULA

Rekonstrukcija kopnenih zgrada u ACI marini Korčula