REKONSTRUKCIJA SANITARNOG BLOKA A U ACI MARINI SKRADIN
Naručitelj:
ACI Club d.d.
Razdoblje:
prosinac 2014. – lipanj 2015.
Usluge:
  • Voditelj projekta i FIDIC inženjera

REKONSTRUKCIJA SANITARNOG BLOKA A U ACI MARINI SKRADIN

Uklanjanje zastarjelog sanitarnog bloka A te izgradnja novog.