SANACIJA JAME SOVJAK
Naručitelj:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Razdoblje:
siječanj 2022. –
Usluge:
  • Vođenje projekta gradnje

SANACIJA JAME SOVJAK

Lokacija jame Sovjak bila je identificirana u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske iz 2005. godine i novom Operativnom Programu Konkurentnost i Kohezija 2014-2020 (dalje u tekstu OPKK) kao crna točka. S obzirom da je u prvim godinama rada jama korištena isključivo za odlaganje kiselog gudrona i kasnije otpadnog mulja iz tankova rafinerija, otpada iz marina i sl. zaključeno je da se lokacija  može označiti kao točka koja predstavlja opasnost za okoliš ali i ljudsko zdravlje – status crne točke. 

Općina Viškovo je vlasnik katastarske čestice (kč.br. 4457) na kojoj se nalazi jama, a odgovornost za sanaciju jame Sovjak snosi država. Stoga, u skladu s važećim Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i tada važećim Zakonom o gospodarenju otpadom ((NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 dalje u tekstu ZOGO) NN dalje u tekstu ZOGO), Država je postala odgovorna za sanaciju jame Sovjak odnosno odgovornost za sanaciju jame Sovjak je delegirana Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji obavlja ulogu krajnjeg korisnika. Naše društvo obavlja ulogu vođenja projekta..

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 377.168.323,60 kn. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85,00 %, odnosno dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 320.593.075,06 kn.