Naručitelj:
Al Harbi Trading and Contracting w.l.l.
Razdoblje:
travanj 2012. – ožujak 2013.
Usluge:
  • Savjetnik glavnog izvoditelja radova za planiranje, ugovornu korespondenciju i procedure za ZNR i zaštitu okoliša

SULI KANAL ZA OBORINSKU ODVODNJU U RIYADH

Izvedba „Cut and cover“ tipa tunela, odnosno pločastog propusta s 4 do 8 čelija ukupne duljine 5,200 m, koji se koristiza evakuaciju velikih količina oborinskih voda ukišnoj sezoni.