Naručitelj:
Al Harbi Trading and Contracting w.l.l.
Razdoblje:
travanj 2012. – ožujak 2013.
Usluge:
  • Savjetnik glavnog izvoditelja radova za planiranje, ugovornu korespondenciju i procedure za ZNR i zaštitu okoliša

TAIF – ABHA PROŠIRENJE CESTE

Proširenje i rekonstrukcija postojeće dvosmjerne ceste ukupne duljine 535 km. Radovi su se sastojali od mjestimičnog dodavanja novih prometnih trakova za spori promet, smanjenja radijusa zakrivljenosti prometnice, izvedbe zemljanih radova u svrhu povećanja preglednosti te mjestimičnoj obnovi asfaltnog zastora i prometne signalizacije.